Chi trả quyền lợi đặc biệt dành cho Khách hàng nhiễm Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và khó lường, nhằm thực hiện đúng cam kết “Niềm tin vững chắc – Cam kết vững bền” và hỗ trợ các khách hàng trong trường hợp không may gặp rủi ro do nCoV, Bảo Việt Nhân thọ thông báo:

  1. Tiếp tục ap dụng chính sách đặc biệt:

Miễn thời gian chờ đối với quyền lợi trợ cấp viện phí, bệnh lý nghiêm trọng và tử vong theo tất cả các sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ trong trường hợp khách hàng phải nằm viện, bị bệnh lý nghiêm trọng hoặc tử vong do nhiễm virus Covid-19.

Giải quyết theo phạm vi trợ cấp viện phí đặc biệt – chi trả 2 lần số tiền bảo hiểm của quyền lợi trợ cấp viện phí thông thường đối với khách hàng nằm viện cách ly do nhiễm virus Covid-19 – theo chẩn đoán xác định của cơ quan y tế có thẩm quyền.

+ Thời gian áp dụng: rủi ro phát sinh kể từ ngày Việt Nam công bố dịch đến hế31/12/2020 hoặc đến khi Việt Nam công bố hết dịch – tùy điều kiện nào đến sau

2.    Ưu tiên giải quyết đối với các hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm do nhiễm Covid-19.