Bảo Việt Tâm An – Bảo vệ sức khỏe với chi phí tiết kiệm

bảo hiểm sức khỏe bảo việt tâm an

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Tâm An là sản phẩm bảo hiểm bảo vệ sức khỏe toàn diện, được thiết kế chuyên biệt cho khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt. Sản phẩm được thiết kế ưu việt, thanh toán chi phí điều trị y tế thực tế với mức phí hết sức hợp lý. Giúp gia tăng bảo vệ cho khách hàng tham gia các sản phẩm Nhân thọ của Bảo Việt. Với sự kết hợp giữa Bảo hiểm Nhân Thọ và Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Tâm An đã cho thấy ưu điểm nổi bật mà Bảo Việt đem đến cho khách hàng so với các hãng bảo hiểm khác trên thị trường, đó là sự kết hợp của Bảo hiểm sinh mạng và chăm sóc, điều trị y tế, chi trả toàn bộ chi phí phát sinh điều trị thực tế tại Bệnh viện. Thông thường, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên thị trường sẽ không chi trả chi phí điều trị thực tế mà chỉ chi trả tiền hỗ trợ nằm viện với mức hỗ trợ tối đa từ 500.000đ đến 1.000.000đ cho một ngày nằm viện. Với Bảo Việt Tâm An, chi phí điều trị thực tế trong thời gian nằm viện sẽ được thanh toán toàn bộ các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình điều trị, bao gồm: Tiền giường, tiền phòng; tiền ăn theo tiêu chuẩn điều trị nội trú của bệnh viện (nếu có); chi phí xét nghiệm hoặc các biện pháp chuẩn đoán hình ảnh như: Xquang, MRI, CT, PET, siêu âm, nội soi, thuốc điều trị, truyền máu, ô xy, huyết thanh, quần áo bệnh viện và các chi phí liên quan khác…Sau đây, chúng ta cũng tìm hiểu về sản phẩm này.

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm

Người được bảo hiểm là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam từ mười lăm (15) ngày tuổi trở lên đến 63 tuổi tại thời điểm bắt đầu hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và không quá 65 tuổi tại ngày kết thúc của hợp đồng bảo hiểm

Trường hợp người được bảo hiểm trên 60 tuổi đến 63 tuổi tại thời điểm bắt đầu hiệu lực thì chỉ được phép tham gia với điều kiện đang có hợp đồng nhân thọ còn hiệu lực.

Trường hợp người được bảo hiểm dưới 18 tuổi thì chỉ được tham gia với điều kiện có bố hoặc mẹ tham gia cùng với chương trình tương đương hoặc cao hơn của con. Nếu người tham gia dưới 18 tuổi đang có hợp đồng nhân thọ còn hiệu lực thì có thể tham gia độc lập mà không cần bố mẹ tham gia kèm.

2. Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm là 1 năm (365 ngày) kể từ ngày bắt đầu tham gia bảo hiểm hoặc tái tục bảo hiểm, không chấp nhận tham gia ngắn hạn hoặc dài hơn 1 năm. Không chấp nhận bổ sung hoặc giảm bớt quyền lợi giữa kỳ.

3. Phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm

Sản phẩm Bảo Việt Tâm An cung cấp bảo hiểm trong trường hợp bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản và những chi phí y tế liên quan phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam ngoại trừ có những thỏa thuận khác được ghi trong hợp đồng bảo hiểm

4. Một số thuật ngữ cần biết

 • Thời gian chờ: Là thời gian mà các quyền lợi bảo hiểm có liên quan không được chi trả bảo hiểm bao gồm cả những trường hợp thời điểm phát sinh rủi ro nằm trong thời gian chờ nhưng chi phí phát sinh hoặc quá trình điều trị rủi ro vượt quá thời gian chờ quy định
 • Tai nạn: Là một rủi ro bất ngờ, không lường trước gây ra bởi lực từ bên ngoài và có thể nhìn thấy được, xảy ra trong thời hạn hiệu lực của bảo hiểm, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thương tật thân thể cho người được bảo hiểm và xảy ra ngoài sự kiểm soát của người được bảo hiểm
 • Ốm đau, bệnh tật: Là tình trạng cơ thể có dấu hiệu của một bệnh lý khác với tình trạng sức khỏe bình thường và được biểu hiện bằng các triệu chứng hoặc hội chứng có chuẩn đoán của bác sỹ.
 • Bệnh tật hoặc thương tật có sẵn: là bệnh tật hoặc thương tật có từ trước ngày bắt đầu hiệu lực và là bệnh tật hoặc thương tật mà Người được bảo hiểm đã phải điều trị trong vòng 3 năm gần đây hoặc là bất cứ tình trạng sức khỏe đã được chuẩn đoán; triệu chứng bệnh/thương tật đã xảy ra trước ngày ký hợp đồng cho dù người được bảo hiểm có thực sự khám/điều trị hay không
 • Bệnh đặc biệt: Là những bệnh được quy định cụ thể trong quy tắc bảo hiểm của sản phẩm Bảo Việt Tâm An

5. Hiệu lực bảo hiểm:

Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, được quy định cụ thể như sau:

 • Có hiệu lực ngay tại thời điểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực đối với trường hợp tai nạn
 • Có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đối với ốm/ bệnh
 • Có hiệu lực sau 90 ngày đối với biến chứng thải sản
 • 365 ngày đối với bệnh đặc biệt theo định nghĩa hoặc bệnh có sẵn và các bệnh được quy định tại Điểm loại trừ chung số 36 trong quy tắc
 • 180 ngày đối với người tham gia chưa quá 6 tuổi bị mắc các bệnh liên quan đến viêm phổi các loại, viêm phế quản, tiểu phế quản

6. Quyền lợi bảo hiểm

Bảo Việt Tâm An sẽ bảo hiểm cho những trường hợp ốm đau, bệnh tật, tai nạn biến chứng thai sản xảy ra trong thời hạn bảo hiểm khiến cho người được bảo hiểm phải nằm viện điều trị nội trú và/hoặc phẫu thuật nội trú tại bệnh viện

Những người được bảo hiểm trong độ tuổi từ 15 ngày tuổi đến 3 tuổi, quyền lợi áp dụng chi trả theo tỷ lệ đồng chi trả 30/70 (Người được bảo hiểm tự chi trả 30%, Bảo Việt chi trả 70% còn lại)

a. Trường hợp nằm viện:

Trường hợp người được bảo hiểm phải nằm viện thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán các chi phí điều trị, tiền phòng, giường, tiền ăn theo tiêu chuẩn điều trị nội trú của bệnh viện (nếu có), chi phí xét nghiệm hoặc các phương pháp chuẩn đoán hình ảnh như X-quang, CT, PET, MRI, siêu âm, nội soi (các xét nghiệm này phải do bác sỹ chỉ định và là biện pháp cần thiết để đánh giá tình trạng bệnh và phải là một phần của chi phí điều trị nội trú), thuốc điều trị, truyền máu, ô xy, huyết thanh, quần áo bệnh viện và các chi phí liên quan khác nhưng tối đa không vượt quá giới hạn phụ cho mỗi ngày điều trị theo quy định của gói bảo hiểm. Tổng số ngày điều trị không vượt quá 60 ngày/năm và tổng tiền không vượt quá số tiền bảo hiểm quy định của quyền lợi điều trị nội trú

b. Trường hợp phẫu thuật

Trường hợp người được bảo hiểm phải phẫu thuật trong quá trình nằm viện điều trị nội trú thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán toàn bộ chi phí hội chẩn, gây mê, hồi sức, chi phí phẫu thuật bao gồm cả phẫu thuật cấy ghép nội tạng (không chi trả chi phí mua nội tạng hoặc hiến tạng). Giới hạn số tiền chi trả phẫu thuật không vượt quá giới hạn tối đa do người được bảo hiểm lựa chọn khi tham gia bảo hiểm.

Trường hợp phẫu thuật ngoại trú (không nhập viện) không được chi trả bảo hiểm trong quyền lợi này

c. Các quyền lợi bảo hiểm khác (giới hạn quyền lợi được liệt kê chi tiết trong bảng quyền lợi bảo hiểm)

 • Chi phí chăm sóc cho người được bảo hiểm (tiền thuê giường chăm sóc bệnh nhân)
 • Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện
 • Chi phí tái khám và điều trị trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện
 • Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu bằng đường bộ
 • Phục hồi chức năng
 • Trợ cấp bệnh viện công
 • Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bệnh viện
 • Trợ cấp cho người được bảo hiểm khi mắc 01 (hoặc hơn 01) trong 22 bệnh/tình trạng nghiêm trọng. Quyền lợi bảo hiểm này chi trả cho một lần/cả đời cho tối đa 02 người con hợp pháp dưới 18 tuổi của Người được bảo hiểm
(Danh mục bệnh đặc biệt theo định nghĩa trong quy tắc Bảo Việt Tâm An)

BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

bảng quyền lợi bảo việt tâm an

7. Biểu phí bảo hiểm Bảo Việt Tâm An

8. Hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm

Khi yêu cầu Bảo Việt chi trả tiền bảo hiểm, hồ sơ yêu cầu bồi thường phải được gửi tới Bảo hiểm Bảo Việt trong vòng 60 ngày kể từ ngày điều trị cuối cùng của một đợt điều trị hoặc ngày người được bảo hiểm tử vong và không quá 1 năm kể từ ngày gặp rủi ro. Các chứng từ này sẽ thuộc sở hữu của Bảo hiểm Bảo Việt và sẽ không được trả lại cho dù bằng hình thức nào. Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm gồm có:

 • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu của Bảo hiểm Bảo Việt) phải do chính Người được bảo hiểm hoặc Người yêu cầu bồi thường là người thừa kế/người thụ hưởng/ người được ủy quyền hợp pháp của Người được bảo hiểm kê khai và ký tên (trừ trường hợp Người được bảo hiểm dưới 18 tuổi do bố mẹ/người giám hộ hợp pháp kê khai).
 • Bản gốc hoặc bản sao các chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị: đơn thuốc, sổ khám bệnh, giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu chỉ định xét nghiệm, kết quả xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh, phiếu mổ (trong trường hợp phải mổ). Trong mọi trường hợp, Bảo hiểm Bảo Việt có quyền yêu cầu cung cấp bản chính để đối chiếu. Mọi toa thuốc, đơn thuốc phải có chữ ký của bác sĩ và dấu của bệnh viện (trừ toa
  thuốc/đơn thuốc tại bệnh viện công có mã vạch bệnh nhân in điện tử thực hiện theo quy định của nhà nước).
 • Các chứng từ là bản gốc liên quan đến việc thanh toán chi phí y tế: hóa đơn tài chính, biên lai, phiếu thu theo quy định của Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế và bảng kê chi tiết kèm theo. Hóa đơn mua thuốc/điều trị phải được xuất trong vòng 30 ngày kể từ ngày kê đơn thuốc/điều trị và thể hiện số lượng, chủng loại thuốc đúng theo đơn thuốc bác sỹ điều trị. Bảo hiểm Bảo Việt không chấp nhận các phiếu thu/biên lai bán lẻ cộng gộp cho mỗi hồ sơ yêu cầu bồi thường.
 • Đối với trường hợp Tai nạn:
  Tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động: Bản tường trình tóm tắt về tai nạn, không yêu cầu xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương.
  Tai nạn giao thông không phát sinh bên thứ ba trừ trường hợp tử vong: Bản tường trình tóm tắt về tai nạn, không yêu cầu xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương; Giấy phép lái xe trong trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn trong khi điều khiển xe cơ giới trên 50cc.
  Tai nạn giao thông có phát sinh bên thứ ba: Bản tường tình tai nạn theo qui định của pháp luật; hồ sơ giải quyết tai nạn của cơ quan công an; Giấy phép lái xe trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn trong khi điểu khiển xe cơ giới trên 50cc.
  Trường hợp tử vong yêu cầu cung cấp bản gốc hoặc bản sao có công chứng: Giấy chứng tử; Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp Người được bảo hiểm không chỉ định người được thụ hưởng).

9. Thủ tục trả tiền bảo hiểm và bảo lãnh

 1. Trường hợp ứng tiền trước, bồi thường sau:
  Trường hợp Người được bảo hiểm khám và điều trị tại các cơ sở y tế hợp pháp không thuộc hệ thống bảo
  lãnh thanh toán của chương trình, Người được bảo hiểm phải thanh toán mọi chi phí điều trị, sau đó gửi hồ
  sơ cho Bảo hiểm Bảo Việt để thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm.
 2. Thời hạn bồi thường
  • Bảo Hiểm Bảo Việt có trách nhiệm giải quyết và chi trả tiền bảo hiểm trong thời hạn tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.
 3. Thông tin chung về chi trả bảo hiểm
  • Tất cả các chứng từ và tài liệu mà Bảo hiểm Bảo Việt yêu cầu hỗ trợ cho việc chi trả bảo hiểm sẽ được cung cấp miễn phí cho Bảo hiểm Bảo Việt trước khi bất kỳ việc chi trả bảo hiểm nào được hoàn tất.
  • Trường hợp thiếu thông tin y tế/chứng từ y tế, Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm bổ sung các thông tin/chứng từ y tế cần thiết và hợp lý phục vụ công tác giải quyết bồi thường cho Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo hiểm Bảo Việt không phải chịu chi phí cho việc có thêm thông tin đó.
  • Tiền bảo hiểm sẽ được chi trả cho Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng/Người được ủy quyền hợp pháp theo đúng quy định của Pháp luật.
 4. Trường hợp bảo lãnh (áp dụng cho chương trình có dịch vụ bảo lãnh)
  • Trường hợp Người được bảo hiểm khám và điều trị tại các bệnh viện trong hệ thống bảo lãnh thanh toán của chương trình, Người được bảo hiểm cần thực hiện những bước sau:
  • Xuất trình thẻ BaoVietCare và chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy khai sinh (nếu là Người được bảo hiểm dưới 15 tuổi) cho bệnh viện.
  • Kiểm tra giấy yêu cầu bồi thường mà bệnh viện cung cấp sau khi điều trị và ký tên để xác nhận việc điều trị của Người được bảo hiểm, đặt cọc theo quy định của bệnh viện (nếu có).
  • Thanh toán các chi phí trong bệnh viện không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.

Liên hệ ngay với Tổng đài hoặc Đăng ký tư vấn để biết thêm chi tiết