Bảo hiểm chăm sóc y tế

Hiểu được những lo âu về cuộc sống hiện tại và mong ước của bạn, Bảo Việt Nhân thọ cho ra đời Sản phẩm Bổ trợ Bảo hiểm Chăm sóc Y tế (R19) với mong muốn được đồng hành và mang đến cho bạn và gia đình một cuộc sống khỏe mạnh và viễn mãn nhất.

Bảo hiểm Chăm sóc Y tế mang tới cho bạn cuộc sống thảnh thơi, đời khỏe mạnh.

QUYỀN LỢI

– Trợ cấp viện phí cơ bản: Chi trả 100% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện, lên tới 100 ngày trong 12 tháng
– Trợ cấp viện phí đặc biệt: Chi trả 200% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện, lên tới 300 ngày trong toàn bộ thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ.

* Áp dụng riêng đối với Người được bảo hiểm dưới 4 tuổi

– Chi trả 500% Số tiền bảo hiểm
– Số lần phẫu thuật chi trả lên tới 2 lần trong 12 tháng và 10 lần trong toàn bộ thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ.

Hạn mức chi trả lên tới 1000 lần Số tiền bảo hiểm cho cả 3 Quyền lợi trợ cấp viện phí cơ bản, viện phí đặc biệt và trợ cấp phẫu thuật.

Chi trả 10 lần Số tiền bảo hiểm

– Chi trả 2 lần Số tiền bảo hiểm cho mỗi lần sử dụng dịch vụ vận chuyển cấp cứu trong lãnh th

Thưởng 1 định kỳ phí bảo hiểm năm của sản phẩm bổ trợ vào Ngày kỷ niệm Hợp đồng lần thứ 8 và mỗi 8 năm sau đó, nếu Hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

** Thưởng khi không có yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm: Nếu trong kỳ xét thưởng (8 năm) không có bất kỳ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm nào được chi trả.

Điều kiện tham gia

Độ tuổi tham giaTừ 0 đến 60 tuổi
Độ tuổi tuổi đa khi kết thúc Hợp đồng65 tuổi
Thời hạn bảo hiểmTối thiểu là 5 năm
Tối đa là 65 năm